Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Vitajte na našich internetových stránkach

SKMTP je stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Združuje zdravotníckych pracovníkov kategórií:

 • zdravotnícky laborant,
 • farmaceutický laborant,
 • technik pre zdravotnícke pomôcky,
 • rádiologický technik, 
 • zubný asistent,
 • dentálna hygienička, 
 • verejný zdravotník,
 • nutričný terapeut, 
 • optometrista,
 • očný optik, 
 • masér, 
 • praktická sestra (v študijnom odbore zdravotnícky asistent),
 • sanitár, vykonávajúcich príslušné povolanie
 
  
 

 Informácie nájdete aj na facebooku :
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov SK MTP 
 
Telefonické kontakty : 

  032/  6494545 ,  032/640 15 52.

 

Úradné hodiny

 

Pondelok

8:00 – 12:00 hod.

 13:00 – 15:00 hod.

Streda

8:00 – 12:00 hod.

 13:00 – 16:00 hod.

Piatok

8:00 – 12:00 hod.

 

 

 

 

Zmena úradných hodín sa bude aktuálne prispôsobovať

situácií s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19.

 

 

 
 

     


Aktuality

21. september Svetový deň vďačnosti


Dvojitá registrácia


Odpoveď MZ SR (urgencia zo strany SK MTP - rokovanie o minimálnych mzdových nárokoch)


Rokovanie o minimálnych mzdových nárokoch


Dôležitý oznam

 

Vážení zdravotnícki pracovníci,

SK MTP v posledných mesiacoch intenzívne pracuje

na novom  systéme, webovom portále a webovej stránke.

V blízkej budúcnosti plánuje komora spustiť

 novú webovú stránku s možnosťou prihlásenia sa do vlastného konta

registrovaného zdravotníckeho pracovníka.

Pre sprístupnenie je potrebné mať aktuálnu emailovú adresu.

Výhody konta:

o    rýchlejší prístup k potrebným informáciám ( počet kreditov, úhrady poplatkov )

o    možnosť skontrolovať svoje údaje v registri

o    možnosť požiadať ONLINE o aktualizáciu údajov ( pracovisko, telefonický kontakt atď.)

 

Žiadosť o zmenu emailovej adresy zaslať na adresu : info@sekmtp.sk alebo poštou

V žiadosti uviesť:

  „ Žiadam o zmenu/aktualizáciu emailovej adresy.“

·       meno a priezvisko 

·       registračné číslo v SK MTP

·       aktuálnu emailovú adresu

·       telefonický kontakt

Praktické rady:

- v prípade ak nemáte zriadenú emailovú adresu odporúčaná forma emailu MENOPRIEZVISKO ....

- pre komunikáciu s komorou používať výlučne súkromnú emailovú adresu 

Aktuálne informácie je potrebné pravidelne sledovať

na webovej stránke komory, alebo facebooku!!!


 created by MAGAT