Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Vitajte na našich internetových stránkach

SKMTP je stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Združuje zdravotníckych pracovníkov kategórií:

 • zdravotnícky laborant,
 • farmaceutický laborant,
 • technik pre zdravotnícke pomôcky,
 • rádiologický technik, 
 • zubný asistent,
 • dentálna hygienička, 
 • verejný zdravotník,
 • nutričný terapeut, 
 • optometrista,
 • očný optik, 
 • masér, 
 • praktická sestra (v študijnom odbore zdravotnícky asistent),
 • sanitár, vykonávajúcich príslušné povolanie

                   Oznámenie

       o úradných hodinách 

 

Pondelok

 

 

Stránkové

hodiny

 

 

8:00   hod. – 12:00 hod.

13:00  hod. – 16:00 hod.

 

Utorok

 

 

Nestránkový deň

 

Streda

Stránkové

hodiny

8:00   hod. – 12:00 hod.

13:00  hod. – 16:00 hod.

Štvrtok

 

 

 

Nestránkový deň

 

Piatok

 

Stránkové

hodiny

 

 

8:00   hod. – 12:00 hod.

 

 

Obedňajšia prestávka  12:00 hod. – 13:00 hod.

 

V nestránkových dňoch budú stránky vybavené vo výnimočných prípadoch.

 

/ Mimo stránkových dní vybavujú zamestnanci kancelárie

 písomné žiadosti a iné. /

 


                    PROSÍME O DODRŽIAVANIE STRÁNKOVÝCH DNÍ A ÚRADNÝCH HODÍN!  

Aktuality

Elektronický dotazník pre praktické sestry/zdravotníckych asistentov/


Dôležitý oznam pre SANITÁROV

Samostatný výbor pre riešenie problémov SANITÁROV

Oznam pre členov zrušenej RK MTP Galanta a RK MTP Zlaté Moravce


OZNAM O ZRUŠENÍ ÚČTU v Slovenskej sporiteľni, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská sporiteľňa od 01.01.2020


Oznam o povinnosti vyplývajúcej zo zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Člen SK MTP je povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 15.3. príslušného roka. Aktuálny členský príspevok je určený  na 20 €.

/V zmysle ustanovenia § 52 ods. 2 písm. e/ zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, je každý člen SK MTP povinný zaplatiť riadne a včas členský príspevok./

 Zdravotnícky pracovník, ktorý nie je členom SK MTP a je zapísaný do registra vedeného  SK MTP, je povinný zaplatiť do 31.1. príslušného roka poplatok 15 €.

V zmysle ustanovenia § 63 ods. 5  zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, patrí SK MTP  ročný poplatok za vedenie registra./    

SK MTP oznamuje svojim členom a najmä zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú zapísaní do registra, že v prípade ak poplatok nie je zaplatený riadne a včas, v súlade so zákonom č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, komora pristúpi k vymáhaniu. Vymáhanie poplatkov zvyšuje náklady dlžníka o príslušenstvo a náklady spojené s vymáhaním.created by MAGAT