Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Vitajte na našich internetových stránkach

SKMTP je stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Združuje zdravotníckych pracovníkov kategórií:

 • zdravotnícky laborant,
 • farmaceutický laborant,
 • technik pre zdravotnícke pomôcky,
 • rádiologický technik, 
 • zubný asistent,
 • dentálna hygienička, 
 • verejný zdravotník,
 • nutričný terapeut, 
 • optometrista,
 • očný optik, 
 • masér, 
 • praktická sestra (v študijnom odbore zdravotnícky asistent),
 • sanitár, vykonávajúcich príslušné povolanie

              Oznámenie

       o úradných hodinách 

 

Pondelok

 

 

Stránkové

hodiny

 

 

8:00   hod. – 12:00 hod.

13:00  hod. – 16:00 hod.

 

Utorok

 

 

Nestránkový deň

 

Streda

Stránkové

hodiny

8:00   hod. – 12:00 hod.

13:00  hod. – 16:00 hod.

Štvrtok

 

 

 

Nestránkový deň

 

Piatok

 

Stránkové

hodiny

 

 

8:00   hod. – 12:00 hod.

 

 

Obedňajšia prestávka  12:00 hod. – 13:00 hod.

 

V nestránkových dňoch budú stránky vybavené vo výnimočných prípadoch.

 

/ Mimo stránkových dní vybavujú zamestnanci kancelárie

 písomné žiadosti a iné. /

 


                    PROSÍME O DODRŽIAVANIE STRÁNKOVÝCH DNÍ A ÚRADNÝCH HODÍN!  

Aktuality

Vysvetlenie listov zasielaných advokátskou kanceláriou pri vymáhaní pohľadávok voči SK MTP


XIX.Celoštátna odborná konferencia SK MTP v Banskej Bystrici


Pozývame Vás na

 

XIX. Celoštátnu odbornú konferenciu,

 

ktorá sa bude konať 20.- 21.4.2020 

 

v Banskej Bystrici.

 

Prihláška a informácie sú dostupné kliknutím na link uvedený nižšie .

V prípade otázok a nejastností kontaktujte

prosím niektorého z členov organizačného výboru.

 

link na prihlášku je http://www.skmtp.sk

Upozornenie !  

V prípade, že po  vyplnení prihlášky sa vám  nezobrazí

 "Ďakujeme prihláška bola úspešne odoslaná",

urobte krok naspäť a opätovne potvrdťe prihlášku.

 Vaša prihláška bude akceptovaná až

po úhrade všetkých  poplatkov

 spojených s účasťou na konferencii !

 ZÁROVEŇ CHCEME UPRIAMIŤ VAŠU POZORNOSŤ

NA SPOLOČENSKÝ VEČER S BOHATOU

TOMBOLOU A KULTÚRNYM PROGRAMOM.

Tešíme sa na Vás !Dôležitý oznam pre SANITÁROV


Oznam pre členov zrušenej RK MTP Galanta a RK MTP Zlaté Moravce


Oznam o povinnosti vyplývajúcej zo zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Člen SK MTP je povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 15.3. príslušného roka. Aktuálny členský príspevok je určený  na 20 €.

/V zmysle ustanovenia § 52 ods. 2 písm. e/ zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, je každý člen SK MTP povinný zaplatiť riadne a včas členský príspevok./

 Zdravotnícky pracovník, ktorý nie je členom SK MTP a je zapísaný do registra vedeného  SK MTP, je povinný zaplatiť do 31.1. príslušného roka poplatok 15 €.

V zmysle ustanovenia § 63 ods. 5  zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, patrí SK MTP  ročný poplatok za vedenie registra./    

SK MTP oznamuje svojim členom a najmä zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú zapísaní do registra, že v prípade ak poplatok nie je zaplatený riadne a včas, v súlade so zákonom č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, komora pristúpi k vymáhaniu. Vymáhanie poplatkov zvyšuje náklady dlžníka o príslušenstvo a náklady spojené s vymáhaním.created by MAGAT