Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Vitajte na našich internetových stránkach

SKMTP je stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Združuje zdravotníckych pracovníkov kategórií:

 • zdravotnícky laborant,
 • farmaceutický laborant,
 • technik pre zdravotnícke pomôcky,
 • rádiologický technik, 
 • zubný asistent,
 • dentálna hygienička, 
 • verejný zdravotník,
 • nutričný terapeut, 
 • optometrista,
 • očný optik, 
 • masér, 
 • praktická sestra (v študijnom odbore zdravotnícky asistent),
 • sanitár, vykonávajúcich príslušné povolanie

 

PROSÍME O DODRŽIAVANIE STRÁNKOVÝCH DNÍ A ÚRADNÝCH HODÍN!  

(info v časti AKTUALITY)

 

Vážený kolegovia,

od 28. novembra – 30. novembra 2018 nebude funkčná kancelária/sekretariát SK MTP z dôvodu preloženie databázy (registra zdravotníckych pracovníkov) v rámci sťahovania kancelárie/sekretariátu SK MTP.

Ďakujeme 

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme. 


Aktuality

OZNAM O ZMENE ADRESY SÍDLA SEKRETARIÁTU / KANCELÁRIE SLOVENSKEJ KOMORY MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“) IČO: 42140251, DIČ: 2022600635, zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) č. 578/2004 Z.z., o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľuje informovať o zmene adresy sídla sekretariátu / kancelárie SK MTP od 01. decembra 2018.


Zaradenie laboranta s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve do zdravotníckeho povolania laboratórny diagnostik

NÁVRH Slovenskej komory medicísnko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“) o zaradenie laboranta s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve do zdravotníckeho povolania laboratórny diagnostik.


AKTUÁLNE - VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie voľných pracovných miest

riaditeľ kancelárie Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“) sekretariát: Hasičská 3, 911 01 Trenčín, IČO: 42140251, DIČ: 2022600635 vyhlasuje výberové konanie. 


AKTUÁLNE - VYHLÁSENIE SLOVENSKEJ KOMORY MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV K AKTUÁLNEJ SITUÁCIÍ V REZORTE ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VYHLÁSENIE SLOVENSKEJ KOMORY MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV K AKTUÁLNEJ SITUÁCIÍ V REZORTE ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


AKTUÁLNE - Otvorený list predstaviteľom Slovenskej republiky

Otvorený list členov prezídia a rady Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov predstaviteľom Slovenskej republiky.

created by MAGAT