Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Vitajte na našich internetových stránkach

SKMTP je stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Združuje zdravotníckych pracovníkov kategórií:

 • zdravotnícky laborant,
 • farmaceutický laborant,
 • technik pre zdravotnícke pomôcky,
 • rádiologický technik, 
 • zubný asistent,
 • dentálna hygienička, 
 • verejný zdravotník,
 • nutričný terapeut, 
 • optometrista,
 • očný optik, 
 • masér, 
 • praktická sestra (v študijnom odbore zdravotnícky asistent),
 • sanitár, vykonávajúcich príslušné povolanie

 

PROSÍME O DODRŽIAVANIE STRÁNKOVÝCH DNÍ A ÚRADNÝCH HODÍN!  

(info v časti AKTUALITY alebo kliknite TU! )

 


Aktuality

Oznam pre členov zrušenej RK MTP Galanta a RK MTP Zlaté Moravce


OZNAM O ZRUŠENÍ ÚČTU v Slovenskej sporiteľni, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská sporiteľňa od 01.01.2020


Oznam o povinnosti vyplývajúcej zo zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle ustanovenia § 52 ods. 2 písm. e/ zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, je každý člen SK MTP povinný zaplatiť riadne a včas členský príspevok. Člen SK MTP je povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 15.3. príslušného roka. Aktuálny členský príspevok je určený  na 20,- €.
V zmysle ustanovenia § 63 ods. 5  zákona 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, patrí SK MTP  ročný poplatok za vedenie registra.  Zdravotnícky pracovník, ktorý nie je členom SK MTP a je zapísaný do registra vedeného  SK MTP, je povinný zaplatiť do 31.1. príslušného roka poplatok 15,-Eur.
 
SK MTP oznamuje svojim členom a najmä zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú zapísaní do registra, že v prípade ak poplatok nie je zaplatený riadne a včas, v súlade so zákonom č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, komora pristúpi k vymáhaniu. Vymáhanie poplatkov zvyšuje náklady dlžníka o príslušenstvo a náklady spojené s vymáhaním.


Komoru medicínsko-technických pracovníkov povedie Iveta Šluchová

V Trenčíne sa uplynulý víkend uskutočnil Snem Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov spojený s voľbou prezidenta – štatutára pre 13 zdravotníckych profesií v stavovskej organizácii. Najbližšie volebné obdobie povedie SK MTP Iveta ŠLUCHOVÁ - farmaceutická laborantka ktorú si zvolili delegáti Snemu.

 

Oznam o zatvrorení kancelárie SK MTP

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“) si Vás dovoľuje informovať, že od 15. apríla 2019 do 16. apríla 2019 bude kancelária Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov z dôvodu organizovania a účastí zamestnancov kancelárie na XVIII. Celoštátnej odbornej konferencií SK MTP v Banskej Bystrici. 

created by MAGAT