Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Vitajte na našich internetových stránkach

SKMTP je stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Združuje zdravotníckych pracovníkov kategórií:

 • zdravotnícky laborant,
 • farmaceutický laborant,
 • technik pre zdravotnícke pomôcky,
 • rádiologický technik, 
 • zubný asistent,
 • dentálna hygienička, 
 • verejný zdravotník,
 • nutričný terapeut, 
 • optometrista,
 • očný optik, 
 • masér, 
 • praktická sestra (v študijnom odbore zdravotnícky asistent),
 • sanitár, vykonávajúcich príslušné povolanie
 


 Informácie nájdete aj na facebooku :
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov SK MTP 
 
Telefonické kontakty : 

  032/  6494545 ,  032/640 15 52.

 

Úradné hodiny

 

Pondelok

8:00 – 12:00 hod.

 13:00 – 15:00 hod.

Streda

8:00 – 12:00 hod.

 13:00 – 16:00 hod.

Piatok

8:00 – 12:00 hod.

 

 

 

 

Zmena úradných hodín sa bude aktuálne prispôsobovať

situácií s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19.

 

 

 
 

     


Aktuality

Poďakovanie prezidentky SK MTP

Milé kolegyne a kolegovia,

rada by som sa v skratke vrátila k našej Celoštátnej odbornej konferencii, ktorá sa konala v dňoch 16. - 17.5.2022 v Banskej Bystrici. Máme nesmiernu radosť z vašich ohlasov a z toho , že sme mohli spolu prežiť dva dni plné zaujímavých prednášok, milých stretnutí a príjemnej atmosféry. Chcem sa poďakovať vám všetkým, ktorí ste svojou prítomnosťou a pozitívnou náladou vytvorili dobré podmienky pre prednášajúcich, ktorým ďakujem za skvelú prácu, ktorú odviedli pri príprave a prezentácii svojich prác. Ďakujem naším hosťom , ktorí svojou účasťou zvýšili kredit konferencie. Chcem sa poďakovať našim sponzorom a vystavovateľom za to, že nám pomohli postaviť konferenciu na vyššiu úroveň.

       V neposlednom rade sa chcem poďakovať organizačnému výboru / A.Moravčíková, E. Gavurová, S.Štrauchová, L. Práznovská, V. Jaseňovská, I. Šluchová / , za skvele odvedenú prácu a aj keď to bolo náročné , odmenou nám je vaša spokojnosť s týmto významným podujatím.

       Tešíme sa už teraz na stretnutie o rok, kedy sa bude konať jubilejný  dvadsiaty ročník našej konferencie a veríme že sa opäť stretneme v takej pohode ako to bolo tento rok.

ĎAKUJEM

Iveta Šluchová

prezidentka SK MTP


Reakcia SK MTP na premenovanie povolania praktická sestra

 


Dôležitý oznam - nový informačný portál


Dotazník pre zdravotníckych pracovníkov


Tlačová správa SK MTP sa pripája a k vyjadreniu SK SaPAcreated by MAGAT